Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Özel Sağlık Sigortası, kişilerin dilediği sağlık kurumundan sağlık hizmetlerini alabilmesi için oluşturulmuş bir sigorta ürünüdür.

Özel Sağlık Sigortası, sigortalı kişilerin yıl içerisinde yapacağı sağlık giderlerini (doktor muayenesi, ilaç, görüntüleme yöntemleri, tahliller, ameliyat masrafları, yoğun bakım giderleri, fizik tedavi, refakatçi giderleri, vb.) teminat altına alan sigorta ürünüdür.


Özel Sağlık Sigortası Teminatları Nelerdir?

  • Bireysel Sağlık Sigortası prim hesaplamaları yatarak tedavi, yatarak+ ayakta tedavi teminat gruplarına göre ve kişinin cinsiyeti, yaşı, sağlık geçmişi gibi kriterlere göre yapılmaktadır.
  • Yatarak Tedavi Teminatı; cerrahi bir uygulama ya da hastane yatışı gerektiğinde sağlık giderlerini karşılayan teminattır. Ameliyat, oda refakatçi, özellikli tedavi, yoğun bakım, suni uzuv giderleri, yardımcı tıbbi malzeme, küçük müdaheleler, evde bakım, acil durumlar gibi masrafları kapsar.
  • Ayakta Tedavi Teminatında ise; Doktor muayenesi, ilaç, tahlil, röntgen, ileri teşhis yöntemleri (MR – Tomografi – Sintigrafi), fizik tedavi gibi tedavi giderleri ödenmektedir.